Svenska English Deutch Polish

Åsunden och Järnlunden

Den norra delen av Åsunden är en fantastisk plats för vårfiske med exempelvis Jigg. I vikarna gömmer sig stora gäddor i undervattensängarna, runt öar och vid stora stenblock. Det är också en mycket bra sjö för trolling fiske då sjön är så djup som 30-50 m i de södra delarna. Vid fiske med mindre beten är det fullt möjligt att fiska abborre och ibland gös. Åsunden ansluter till Ämmern via en en kanal. Ämmern i sin tur är inte djupare än 10 meter och passar därför bra till klassisk Spinfiske, men även trollingfiskeentusiaster kan räkna med bra möjligheter till riklig fångst. Ämmern har många vikar, sluttningar, öar och stora stenar. Ämmern erbjuder i stort samma fiskesorter som Åsunden./easye/img/bilder/c27__20120814__095918.jpg

Åsunden är en riktigt bra fiskesjö. Det fiskas främst efter gädda och abborre.Här finns också ett bestånd av gös som håller hög snittviktTrolling med max två spön/person är tillåtet med det heltäckande Åsundenfiskekortet.På de djupa frivattnen i mellersta och södra delen av sjön lämpar sig trolling efter gädda och gös bäst. Gäddfisket är stundtals mycket bra med en topp i fisket under sommarmånaderna. Fisket sker från ytan till 6 meters djup. Under hösten är det lämpligt att pröva djupare med djuprigg eller päronbly på linan.

 Spinnfisket sker längs med vassar eller friliggande grund med tonvikten på abborre och gädda. Lämpliga beten är vobbler, jigg eller skeddrag.

 Det är bra mete längs kanterna efter braxen, mört och abborre. Lämpliga beten är mask, maggot eller majs.

 Pimpelfisket efter abborre är mycket bra i hela Åsunden. Dock skiftar fisket karaktär. I den norra och mellersta delen dominerar den småvuxna abborren med inslag av riktiga klunsar i kilosklassen. I södra delen fiskas det efter nors- och siklöjeabborre som oftast uppehåller sig på 10-25 meters djup, gärna i anslutning till friliggande grund. Använd gärna vertikalpirk med garnkrok. Även balanspirk är värt att pröva efter den storvuxna norsabborren. När sjön lägger sig, vilket normalt brukar infalla i början av januari, börjar ett populärt pimpelfiske efter lake. Bra ställen är Utdalaviken och områdena kring Råsöbro.

/easye/img/bilder/c27__20120814__095014.jpg/easye/img/bilder/c27__20120814__095014.jpg

Ett annat mycket effektivt sätt är trolling i slutet av våren och under hösten. Där rekommenderar vi främst 20-30 cm wobblers samt även vertikaljggar i samma storlek. Bra trollingdjup är oftast mellan 3-10 meter.För gäddfiske vid sjöns sluttningar rekommenderar vi en ca20-30cm wobbler samt jigg på ca 10-40g beroende på djup. Och på vårkanten på djup ner till 4 meter en 20-30cm gäddimitation för att få fantastiskt resultat. Bra färger på betet under våren är kraftigt orange. En bra metod är också att locka gäddan ur vassen med skeddrag på linan. Rekommenderade fiskemetoder.

/easye/img/bilder/c27__20120814__092905.jpg

Boende

Kolla även på våra boenden för en komplett fiskeresa

Båtar

Vår standardflotte består av över 10 st säkra, bekväma och nya plastbåtar, Terhi 4,6 med självdränerande skrov. Dessa båtar är utrustade med mycket bensinsnåla 25hk 4-takts motorer. Samt en stor Aluminiumbåt med motor på 50hk. Varje båt är utrustad med flytvästar, åror, 25 meter flytande lina med ankare, spögrepp och utrustning/verktyg för att släppa fisken. På varje båt finns ett särskilt måttband för att kunna mäta upp sin fångst. Vi kan också förse våra fisketurister med aktuella sjökort med information om hotspots!

 
$('#dialog_link, ul#icons li').hover( function() { $(this).addClass('ui-state-hover'); }, function() { $(this).removeClass('ui-state-hover'); } ); });