Svenska English Deutch Polish

Bokningsvillkor

Villkor

Villkor för uthyrning av stugor och lägenheter via Rimpact Sweden

AB

Vem är ansvarig?

Ansvarig uthyrare är:

Rimpact Sweden AB

Muggebo Nytorp

590 46 RIMFORSA

Sweden

info@rimpact.se

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.

 • Du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid,

 • men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.

 • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till

 • dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller bort känna till.

 • Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,

 • Du får disponera stugan/lägenheten från kl 16.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

 • Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, är vi den part du i första hand vänder dig till. Vi kan i vissa fall hänvisa dig direkt vidare till uthyraren.

När blir min bokning bindande?

Vi är bundna vid hyresavtalet så snart bokningen är bekräftad och

anmälningsavgiften är betald (eller hela hyran).

  När skall jag betala?

 • Om bokning skett tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20% av hyran. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resterande hyra skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

 • Om du bokat senare än 60 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar.

 • Om bokning skett över en längre period 30 dagar eller mer, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om betalning av anmälningsavgiften inte skett enligt överenskommelse har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas

det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

 • Sker avbokning tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kronor.

 • Sker avbokning 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.

 • Om du redan betalat mer än vad du blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

 • Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 1000 kronor.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet i motsvarande skick, har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka hela det belopp du betalat oss. Alternativt kan omförhandling av hyra göras.

Om klagomål finns bör de framföras till uthyraren snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel eller brister som uppstår under din vistelse, bör anmälas omgående för att ge oss möjlighet att ställa det felande/bristen tillrätta. Du har rätt att överlåta vistelsen till någon annan i ditt ställe, och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att inte göra så. Detta före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 500 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du skall vårda stugan/lägenheten och de inventarier/anläggningar väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier/anläggningar, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. (Se städinstruktion) Om städning inte sker enligt anvisning, debiteras minst 1 500kr. Senast 10 dagar innan ankomst eller vid ankomst om uthyraren så meddelat kan du att få lämna en deposition på minst 1 500 kr kronor för städning. Du får tillbaka depositionen vid, eller efter avresan sedan stugan/lägenheten inspekterats och städningen godkänts.

Deposition

Hyresgästen skall senast 10 dagar innan ankomst eller vid ankomst om uthyraren meddelat så, betala en deposition som beräknas utifrån egendomens värde. Beloppet är en säkerhet för eventuell skadegörelse och avräkning för rörliga kostnader som el, ved, bränsle etc. Vid uthyrning av semesterbostäder till ungdomsgrupper och personer under 21 år samt under jul- och nyårsperioden, kan ovannämnda deposition fördubblas. Vanligen återbetalas depositionen först i efterhand, max 21 dagar efter avslutad hyresperiod.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Båda parter har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Adressen är:

Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)

Svensk lag skall vara gällande vid eventuell tvist.

 
$('#dialog_link, ul#icons li').hover( function() { $(this).addClass('ui-state-hover'); }, function() { $(this).removeClass('ui-state-hover'); } ); });