Svenska English Deutch Polish

Hyr ut ditt hus!

Vill du hyra ut ditt hus på ett enkelt och smidigt sätt? Ta semester och låt Rimpact göra jobbet!

Appelkullen

Kontakta oss med en beskrivning av ditt hus samt omgivningarna. Vi vill veta vart det ligger och standard. (wc/tc, varmt/kallt vatten, dusch, badtunna etc)

Kontakta oss på info@rimpact.se

Frågor och svar angående uthyrning av hus/stuga

Betalning

 • Hur mycket betalt får jag? Det beror på. Läge, övriga tjänster (nyckelhantering, besiktning efter gäst, osv.)
 • Hur går betalningen till? Betalning till stugägare sker den månad kunden slutbetalat till Rimpact AB.
 • Är betalningen skattepliktig? Uthyrning av en privatbostad ska redovisas i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent. Från ersättningen (hyran) kan avdrag göras med 21 000 kronor. Om uthyrningen sker av fastighet som ligger under näringsverksamhet beskattas den vinst som uppkommer. Om moms skall beaktas eller inte in näringsverksamheten beror på om ägaren har registrerat sig för moms eller ej.
 • Skickar företaget inkomstuppgift till Skattverket? Detta sker inte normalt, dock kommer Rimpact AB på begäran från Skatteverket uppge uppgifter om gjorda utbetalningar.

Underhåll

 • Vem sköter underhåll när jag inte är där? Sophämtning och grundlig städning 1-2 gång per år gör stugägaren. Detta för att säkerställa kvaliteten på produkten/stugan.
 • Vem klipper gräset och sköter tomten när gäster år där? Stugägaren om inte annat avtalas (Se fråga “Hur mycket betalt får jag”).
 • Vem tömmer sopor när gäster är där? Stugägaren ansvarar för sophanteringen med råd och tips från Rimpact AB
 • Vem sköter städning mellan uthyrningarna och vad händer om någon hyresgäst inte städar efter sig? Gästen ansvarar att stugan lämnas i det skick som det avtalas om. Önskas städning sker det enligt överenskommelse mellan stugägare och Rimpact AB.
 • Ansvar och försäkringar. Ansvar för bas, dvs vatten, avlopp, el, lösöre mm har stugägare. I övrig gäller ordinarie hemförsäkring.
 • Vad händer om något går sönder? Normalt slitage ingår i ersättningen. Att ett glas, en tallrik osv går sönder då och då är något som händer. Vad gäller exempelvis fönster och annat tas av deposition och/eller försäkring från Kunden som kan nyttjas som ersättning.
 • Vilka försäkringar gäller? Hemförsäkring. Rimpact AB har självklart försäkringar för sin verksamhet.
 • Måste jag ändra mitt nuvarande försäkringsskydd? Kontrollera med ditt försäkringsbolag.

Tider

 • Kan jag välja vilka veckor jag vill hyra ut? Ja. Kom ihåg att veckorna kring midsommar och andra högtider är de mest attraktiva att hyra ut, vilket i sig kan minskar din intäkt och uthyrning. Rimpact AB måste dock ha en prognos som ligger fast till visst datum.
 • Kan jag säga ”nej” till en föreslagen uthyrning? I regel nej. Då vår marknadsföring riktar sig mot Skandinavien och nordeuropa måste Rimpact AB veta vad som är disponibelt eller ej då transaktioner mellan valutor och banker innebär kostnader för företaget.

Standard

 • Vilken är lägsta standard på fastigheten för att jag ska kunna hyra ut? I princip är “alla” standard okey. Dock påverkar standarden prisbilden och då Rimpact AB har en kvalitetsprofil vilket kan innebära att Rimpact AB inte bedömer att huset passar in i konceptet.

 

Andra aktiviteter

 • Vad gäller för plockning av svamp och bär? Svamp och bär enligt allemansrätten. Vad gäller bär och frukter på stugtomt styrs det enligt avtal.
 • Om jag har fiskevatten till min fastighet, hyr jag ut det automatiskt? Nej. I avtalet med Rimpact AB regleras vad som ingår eller ej. Rimpact AB handhar fiskekortsförsäljningen för respektive stuga/sjö.Övriga frågor:

 • Varför ska jag hyra ut? En möjlighet till intäkt och utveckling/renovering av mitt favoritställe, samtidigt som jag får hjälp med driftskostnaderna.
 • Hur marknadsför ni min stuga/hus? Rimpact AB har kontrakt med en tysk resebyrå och en polsk resebyrå. Den polska är en byrå som inriktar sig mot fisketurism i Polen, och den tyska resebyrån har olika typer av intresseturism i sin portfölj. Rimpact AB har en anställd säljare i Polen som främst riktar sig mot fisketurism och främst i perioden maj - juni och augusti till okt/nov vilket inte stör den “normala” sommarturismen.  Marknadsföring sker även med de traditionella stuguthyrar-siterna, men även med egen hemsida: www.rimpact.se, Facebook och twitter mm.
 • Jag har min uthyrning idag via annat företag/kommun/Visit Östergötland (Som finansieras av stat och kommun), varför ska jag välja att ansluta mig till Rimpact AB?  Rimpact AB är ett aktiebolag vars affärsidé är att utveckla den lokal turismen på ett kostnadseffektivt sätt med paketering av de lokala erbjudanden som finns. Detta medför att försäljning och marknadsföring blir mer effektiv och att kvaliteten på det vi tillsammans gör blir viktigt till skillnad mot “rena” stuguthyrningsföretag som enbart säljer “stuga”
 • Hur lång tid måste jag binda min uthyrning? Normalt från augusti och 12-18 månader framåt pga. kontrakt med resebyråer och annonsering i de olika medierna.

Har du ytterligare funderingar eller frågetecken som du vill räta ut, vänligen maila till info@rimpact.se  

Hyr ut ditt hus 2,0

 

 
$('#dialog_link, ul#icons li').hover( function() { $(this).addClass('ui-state-hover'); }, function() { $(this).removeClass('ui-state-hover'); } ); });